Termeni si conditii

 1. Notă introductivă

Prezenta secțiune definește termenii și condițiile ce trebuiesc respectate de potențialii clienții și vizitatori în cazul în care doresc utilizare site-ului gdprotect.ro. Continuarea accesării reprezintă acordul dumneavoastră.

 S.C GDPROTECT CONSULTING SERVICES SRL., CUI 40902495, (denumită în continuare GDPRotect), nu va transfera titlul de proprietate asupra soluţiilor GDPROTECT.

GDPRotect deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor. 

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea GDPRotect, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului gdprotect.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de GDPRotect. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea GDPRotect.

 1. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
  Ansamblul informațiilor vizează descrierea serviciilor,oferite de GDPRotect și nu se va oferi nicio garanție referitoare la :

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, GDPRotect nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.
Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele GDPROTECT, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului gdprotect.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea GDPRotect în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conținutul paginii web gdprotect.ro , a informațiilor și a altor materiale prezentate nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent există foarte puține îndrumări cu privire la implementarea GDPR și este posibil ca Autoritățile de Supraveghere să aibă puncte de vedere diferite față de cele exprimate în acest șablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecată vor interpreta Regulamentul.

GDPRotect are intenția de îndruma și de a ajuta în implementarea cât mai corectă a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.  

GDPROTECT, reprezentanții și consultanții lor nu fac nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

 1. OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI
  Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

GDPRotect nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze GDPRotect prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

 1. INFORMAŢII PERSONALE
  Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile GDPRotect, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

 1. PLASAREA COMENZII

Orice date existente pe site și/sau pe orice alte canale de comunicare nu constituie o ofertă, ci o invitaţie la ofertă (invitatio ad offerendum). Contractul între noi se va încheia în momentul în care comanda este acceptată în mod expres de noi. Până la acceptarea expresă a comenzii, nu va exista niciun contract între noi și dumneavoatră. Dacă nu acceptăm oferta, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursată integral.

 1. PLATA 

Plata produselor comandate se poate face astfel: prin ordin de plata/transfer bancar în avans sau plata cu cardul online.

Plata prin ordin de plata se face în baza facturii care va fi emisă la finalizarea unei comenzi.

 1. Livrarea serviciului:

Livrarea se va realiza după procesarea cu succes a plății cu cardul online, iar în cazul plății prin transfer bancar, imediat ce banii au intrat în contul nostru.

Livrarea se va realiza prin generarea unei singure permisiuni de descărcare a Serviciului pe e-mail. În cazuri excepționale, se poate genera o nouă permisiune de descărcare.

 1. CONFLICT DE INTERESE

Clientul declară că pe propria răspundere că la data plasării comenzii nu desfășoară niciun fel de activitate similară activităților desfășurate de GDPRotect, incluzând, printre altele, crearea și administrarea unui blog în domeniul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, prestarea de servicii către entități române sau străine privind implementarea normelor GDPR, crearea, vânzarea sau distribuirea unui serviciu similar, organizarea de cursuri în domeniul protecției datelor, crearea și distribuirea de conținut (carti, articole, materiale) în domeniul protecției datelor cu caracter personal pe orice suport, gratuit sau în schimbul unei remunerații.

În situația în care GDPRotect constată existența unui conflict de interese are dreptul să declare rezilierea/rezoluțiunea contractului, urmând ca orice utilizare ulterioară a Serviciului sau a rezultatelor acestuia să înceteze de la data primirii declarației de reziliere/rezoluțiune unilaterală pe e-mail.

 1. POLITICĂ DE RETUR

Dacă doriți să returnați produsul întrucât nu corepunde aștepărilor dumneavoastră, o puteți face în termen de 15 zile prin transmiterea unei solicitări în acest la adresa office@gdprotect.ro .

Pentru returnarea produsului, persoana fizică care a achiziționat produsul sau reprezentantul legal al persoanei juridica va trebui să dea o declarație pe propria răspundere în fața unui notar public prin care va declara faptul că a șters definitiv produsul și orice copie a acestuia din toate sistemele informatice și că nu a înstrăinat sub nicio formă produsul.

După primirea declarației în original la adresa comunicată Clientului, GDPRotect va proceda la returnarea sumei de bani achitate.

 1. LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de GDPRotect utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

GDPRotect nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

 1. INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul www.gdprotet.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către GDPRotect în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către GDPRotect a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activităţi întreprinse de GDPRotectşi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

GDPRotect va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si directivelor GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi.

 1. LEGISLAȚIE APLICABILĂ

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului i se va aplica legea română. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

 1. ACEST ACORD 

Aceşti Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală sau scrisă dintre dumneavoastră şi noi.

Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta.

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit.